Prezentujemy na łamach rap-news.eu utwór „Respekt”, promujący wspólny album PlanBe i Lanka, który ukaże się nakładem QueQuality w pierwszym kwartale 2016 roku. Płyta nosi tytuł „Fantasmagoria”. Gościnnie w nagraniu „Respekt” pojawił się Białas z SB Maffija.

Fantasmagoria – urojenie, złudzenie, iluzja, fantastyczność (np. fantastyczne obrazy, wizje); czasem też wymieszanie jawy i snu czy też rzeczywistego świata z fantastycznym.

„Fantasmagoria” jest wynikiem zabiegu artystycznego, mającego na celu wymieszanie szarego obrazu przeszłości z dążeniem do pięknych snów o przyszłości. Nie bazując na żadnych schematach, w krótkim okresie czasu powstał projekt odbiegający od tradycyjnego stereotypu rapu, w którym PlanBe i Lanek stawiają przede wszystkim na styl, klimat i płynność swojej muzyki.